Vítejte na Bluedropship.com
Bluedropship.com je program speciáln? vytvo?ený pro maloobchodníky, kte?í n?cht?jí investovat do skladových zásob nebo nemají dostatek prostoru pro jejich uložení. Postaráme se o odeslání objednaného zboží p?ímo vašim zákazník?m a ušet?íme vám tak ?as I peníze.
Jak to funguje?
Je to jednoduché! Jedinou vaší starostí bude prodat výrobky na vaší webové stránce bez strarostí o jejich skladování nebo odeslání. Zajiš?ovat budete jen vhodnou propagaci a inkaso platby, následn? nám zašlete informace zákazníka a my se postaráme o zbytek.
Vyberte si jakékoli zboží z našeho katalogu
Prodejte jej s platbou p?edem a pošlete nám objednávku
My se postaráme o její odeslání a doru?ení vašemu zákazníkovi
Vy si vyberete
Vy prodáte
My pošleme
Hlavní výhody:
  • Nemusíte se starat o skladování a výdaje s ním spojené.
  • Kontrola logistiky, p?ehled o odeslání všech zásilek prost?ednictvím sledovacích ?ísel, p?id?lených ke každé objednávce.
  • Prodej vysoce kvalitních výrobk? úsp?šných na trhu, s v?tší návratností investice než konkurence.
  • Možnost používat jakékoli reklamní materiály, obrázky a texty z jakékoli internetové stránky výrobk?.
  • Platbu obdržíte p?edem a vyhnete se tak jakémukoli pokusu o p?ípadný podvod.
  • Všechny zásilky jsou doru?ovány zcela diskrétn?.
  • Doru?ujeme v rámci celého sv?ta.
  • Využijte systému dropship, který je považován za jeden z nevyužívan?jších obchodních systém? na internetu.
  • Možný prodej p?es eBay
Je to poprvé, co se setkáváte se systémem Drop Ship?
Navštivte oddíl nej?ast?jších otázek (F.A.Q.) nebo kontaktujte n?kterého z našich Sales Manažer?.